FANDOM


Smestad (må ikke blandes med Daniel Gasman Smestad) var direktør i et morofirma i Oslo som Karl var konsulent for. Han hadde arvet dette firmaet fra sin far, som også var moromann, men hevdet selv at han ikke var så glad i morosaker, og ville kvitte seg med firmaet. Dette var derimot bare løgn, for å få Karl til å signere en kontrakt med usynlig blekk for å spille hann et puss. Karl ble senere innkalt til et annet firma, som også viste seg å være hans, også dette er morofirma.

Han var med i to episoder, i sesong 1 og 3, og ble spilt av Anders Hatlo begge ganger.